Μετακίνηση δοντιού-Το δόντι μου κουνήθηκε απ΄τη θέση του
Pattern Bg

Οι μετακινήσεις σε μόνιμα δόντια κατηγοριοποιούνται ως εξής

 

Α) Το δόντι έχει μετακινηθεί πλάγια εκτός θέσης (Πλάγια μετατόπιση)

Β) Το δόντι έχει βγει μερικώς εκτός γνάθου προς τα έξω (Μερική εκγόμφωση)

Γ) Το δόντι έχει πιεστεί και βυθιστεί εντός της γνάθου (Ενφήνωση)

Όταν ένα δόντι έχει υποστεί μετατόπιση από τη φυσιολογική του θέση, παρατηρείται συνήθως αιμορραγία στα ούλα που το περιβάλλουν. Ανάλογα με τον τύπο της μετατόπισης, την ηλικία του ασθενή, τον χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο αυτή έχει πραγματοποιηθεί, καθορίζεται και η αντιμετώπισή του.

Pattern Bg

(Α) Πλάγια μετατόπιση ή (Β) μερική εκγόμφωση

Aπαιτείται άμεση επαναφορά του μόνιμου δοντιού στη σωστή του θέση και ακινητοποίηση με νάρθηκα για μερικές εβδομάδες. Στα μόνιμα δόντια μετά από μετατόπιση οι πιθανότητες νέκρωσης του πολφού (νεύρου) είναι πολύ υψηλές. Απαιτείται συνήθως ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) μερικές ημέρες ή εβδομάδες μετά τον τραυματισμό για να αποφευχθούν μελλοντικές μετατραυματικές επιπλοκές. Μόλις ολοκληρωθεί η θεραπεία, τοποθετείται ένα μόνιμο σφράγισμα ή στεφάνη (θήκη) αναλόγως την περίπτωση.

(Α) Πλάγια μετατόπιση ή (Β) μερική εκγόμφωση
Pattern Bg

(Γ) Ενσφήνωση

H αντιμετώπιση εξαρτάται από το βαθμό εμβύθισης του δοντιού εντός της γνάθου και αν πρόκειται για μόνιμο ή νεογιλό δόντι (παιδικό). Σε ήπιου βαθμού ενσφήνωση γίνεται απλώς παρακολούθηση για αυτόματη επαναφορά του δοντιού στη φυσιολογική του θέση. Σε σοβαρότερου βαθμού ενσφήνωση απαιτείται η άμεση επανατοποθέτηση από κάποιον Οδοντίατρο, Παιδοδοντίατρο, Ενδοδοντολόγο η Γναθοχειρουργό.  Τα μόνιμα δόντια που έχουν υποστεί ενσφήνωση χρήζουν ενδοδοντικής θεραπείας (απονεύρωσης) και μόνιμης αποκατάστασης σε δεύτερη φάση όταν επανέλθουν στη φυσιολογική τους θέση.

 

(Γ) Ενσφήνωση

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις σε παιδιά κάτω των 10 ετών ενδέχεται να μην χρειάζεται ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση), καθώς τα δόντια τους εξακολουθούν να αναπτύσσονται. Όταν το δόντι ενός παιδιού τραυματιστεί, ο οδοντίατρος πρέπει να παρακολουθεί προσεκτικά τη διαδικασία επούλωσης και να παρέμβει αμέσως όταν παρατηρήσει ότι ο πολφός (νεύρο) δεν επανέρχεται ή εμφανίσει φλεγμονή στο δόντι. Για την παρακολούθηση είναι πιθανόν να χρειαστούν πολλαπλές επισκέψεις στον οδοντίατρο.