Πρώτες βοήθειες

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για κάθε τύπο οδοντικού τραύματος

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας τηλέφωνο την εφαρμογή ToothSOS

Κατάγματα δοντιών

Μετακίνηση δοντιών

Εκγόμφωση δοντιού-Δόντι εκτός στόματος

Χαλάρωση δοντιού – Κινητικότητα χωρίς μετατόπιση

Εμβύθιση δοντιού - Εισχώρηση δοντιού στη γνάθο

Τραυματισμός γνάθου ή κροταφογναθικής διάρθρωσης

Pattern Bg

Τραυματισμός στα χείλη και τους μαλακούς ιστούς
  1. Οι μαλακοί ιστοί τραυματίζονται συχνά σε περιπτώσεις ατυχημάτων.
  2. Οι πιο συχνοί τραυματισμοί είναι εκδορές στα χείλη ή μέσα στο στόμα και μώλωπες.
  3. Οι τραυματισμοί αυτοί μπορεί να βρίσκονται εσωτερικά ή εξωτερικά του στόματος και πρέπει να καθαριστούν το συντομότερο δυνατό.
  4. Η αιμορραγία πρέπει να ελεγχθεί με σταθερή και συνεχή πίεση με μία καθαρή γάζα (επιπωματισμός).
  5. Αναζητήστε ιατρική/ οδοντιατρική φροντίδα ανάλογα με τη σοβαρότητα του τραυματισμού.