Οδοντικό τραύμα στα παιδιά

Τα νεογιλά δόντια γνωστά και ως παιδικά ή προσωρινά είναι αισθητά μικρότερα και πιο λευκά από τα μόνιμα δόντια.

Pattern Bg

Σημασία των νεογιλών δοντιών

Αν και τα δόντια αυτά τελικά αντικαθίστανται από τα μόνιμα, η παρουσία τους είναι πολύ σημαντική, διότι με αυτά το παιδί μαθαίνει από πολύ μικρή ηλικία να μιλάει, να μασάει και να εφαρμόζει σωστά τη στοματική υγιεινή. Μια από τις κυριότερες λειτουργίες τους είναι να διατηρούν τον χώρο τον οποίο πρόκειται να καταλάβουν μελλοντικά τα αντίστοιχα μόνιμα δόντια. Η πρόωρη απώλεια ενός νεογιλού δοντιού μετά από τραυματισμό μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην ανατολή του μόνιμου δοντιού, με αποτέλεσμα να απαιτούνται πολύπλοκες οδοντιατρικές και ορθοδοντικές παρεμβάσεις για την επίλυση των προβλημάτων αυτών.

Ένα στα τρία παιδιά προσχολικής ηλικίας έχει υποστεί οδοντικό τραυματισμό.

Pattern Bg

Η συνηθέστερη αιτία πρόκλησης οδοντικού τραύματος στα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι οι πτώσεις λόγω μη ικανοποιητικού ελέγχου της βάδισης. Παρ’ όλα αυτά οι τραυματισμοί αυτοί δεν πρέπει να πανικοβάλλουν τους γονείς, καθώς στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι ήπιοι και πλήρως αντιμετωπίσιμοι.

Η αντιμετώπιση κρίνεται κατά περίπτωση ανάλογα με τον τύπο και τη σοβαρότητα του τραύματος. Εάν πρόκειται για μικρά κατάγματα, αυτά μπορούν να αποκατασταθούν προσωρινά με εμφρακτικά υλικά από έναν Παιδοδοντίατρο ή έναν Γενικό Οδοντίατρο. Σε περιπτώσεις μετακίνησης του νεογιλού δοντιού σε άλλη θέση πέραν της φυσιολογικής, η επιβίωσή του θα εξαρτηθεί από την σχέση που έχει το νεογιλό δόντι με το επερχόμενο μόνιμο. Σε πλήρη εκγόμφωση του νεογιλού δοντιού (δόντι εκτός στόματος), η επανατοποθέτησή του πίσω στον φραγμό αντενδείκνυται λόγω πιθανής πρόκλησης βλάβης στο υπό ανατολή μόνιμο δόντι.

Εάν παρατηρήσετε μεταβολή στο χρώμα του νεογιλού δοντιού από λευκό σε γκρι/ μπλε, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα νέκρωσης του πολφού (νεύρου). Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητο να γίνει μια λεπτομερής οδοντιατρική εξέταση, προκειμένου να καταρτιστεί ένα σωστό σχέδιο θεραπείας με επανελέγχους και να διασφαλισθεί η υγεία και η ακεραιότητα των επερχόμενων μόνιμων δοντιών στο στόμα του ασθενή.

Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία μπορεί να αποτρέψει μετατραυματικές επιπλοκές τόσο στα παιδικά όσο και στα μόνιμα δόντια.