Όροι Χρήσης
Όροι Χρήσης

Τελευταία ενημέρωση 26/5/2021

1.    Γενικά

1.1 Ο Δικτυακός Τόπος dentaltrauma.gr (στο εξής ο «Δικτυακός Τόπος») δημιουργήθηκε από τον οδοντίατρο Νέστορα Τζίμπουλα (στο εξής ο «Οδοντίατρος» ή «Εμείς») ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ηριδανού 3, Τ.Κ. 11528, Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dentaltrauma.gr και μέσω τηλεφώνου στο 6986617505.

1.2 Η πλατφόρμα του Δικτυακού Τόπου είναι δημιουργήθηκε για τους Έλληνες πολίτες και οδοντιάτρους και τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης σε μία προσπάθεια να διαδοθούν οι γνώσεις για την αντιμετώπιση οδοντικών τραυματισμών σε παιδιά και ενήλικες στην Ελλάδα με σκοπό να βελτιωθεί το επίπεδο φροντίδας των ασθενών μετά από οδοντικό τραυματισμό.

1.3 Οποιαδήποτε χρήση του Δικτυακού Τόπου συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης εκ μέρους των χρηστών αυτού (στο εξής και «Εσείς»). Οι παρόντες Όροι Χρήσης αποτελούν δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τον Οδοντίατρο και ισχύουν σαν να έχουν υπογραφεί εγγράφως. Για τον λόγο αυτό, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε χρήση του Δικτυακού Τόπου, των πληροφοριών και των υπηρεσιών που αυτός παρέχει, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης και ότι συμφωνείτε με το περιεχόμενό τους.

2.    Επισύναψη αρχείων από οδοντιάτρους στη φόρμα «My case»

O Δικτυακός Τόπος διαθέτει τη φόρμα «My case» μέσω της οποία μπορούν επαγγελματίες οδοντίατροι αποκλειστικά να υποβάλλουν πληροφορίες αναφορικά με μια υπόθεση οδοντικού τραύματος και να ζητήσουν τη γνώμη του Οδοντιάτρου. Μέσω αυτής της φόρμας προσφέρεται η δυνατότητα επισύναψης αρχείου (ακτινογραφίας ή φωτογραφίας) με σκοπό να παρουσιάσει ο ενδιαφερόμενος οδοντίατρος μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την υπόθεση. Από την ακτινογραφία ή φωτογραφία που θα επισυναφθεί είναι πιθανό να προκύπτει άμεσα ή έμμεσα η ταυτότητα του προσώπου (π.χ. αναγραφή ονόματος ασθενούς σε ακτινογραφία ή φωτογραφία που απεικονίζει ολόκληρο το πρόσωπο του ασθενούς πέραν της στοματικής κοιλότητας) και ως εκ τούτου να αποτελέσουν τα αρχεία αυτά προσωπικά δεδομένα ειδικής κατηγορίας (ιατρικά δεδομένα). Ωστόσο, ο Οδοντίατρος δεν επιθυμεί να επεξεργάζεται ιατρικά δεδομένα ασθενών και ως εκ τούτου απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της φόρμας «My case» αποτελεί η πλήρης ανωνυμοποίηση των επισυναπτόμενων αρχείων με σκοπό την πλήρη παρεμπόδιση εξακρίβωσης της ταυτότητας των ασθενών. Συναινώντας στους Όρους Χρήσης ο επαγγελματίας οδοντίατρος δεσμεύεται ότι θα επισυνάψει στη φόρμα πλήρως ανωνυμοποιημένα αρχεία.

3.    Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

3.1 Πνευματική Ιδιοκτησία

3.1.1 Ο παρών Δικτυακός Τόπος αποτελεί στο σύνολό του Πνευματική Ιδιοκτησία  του Οδοντιάτρου σύμφωνα με τον Ελληνικό νόμο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ν. 2121/1993), την Ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς επίσης και τις Διεθνείς Συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα.

3.1.2 Ο Οδοντίατρος διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στο σχεδιασμό, τον πηγαίο κώδικα και το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, κείμενα, άρθρα και άλλα έργα, είτε άμεσα ως δημιουργοί, είτε έμμεσα κατόπιν σύμβασης με τους σχετικούς δημιουργούς.

3.1.3 Απαγορεύονται, μεταξύ άλλων, η αντιγραφή, λεκτική αλλοίωση, διασκευή, μετατροπή, αναπαραγωγή, αποθήκευση, δημοσίευση ή διανομή με κάθε μέσο, εν όλω ή εν μέρει, του συνόλου του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου χωρίς την έγγραφη άδεια του Οδοντιάτρου. Επίσης απαγορεύεται η αντιγραφή, επεξεργασία, αποσυμπίληση ή με οποιονδήποτε τρόπο μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογισμικού του Δικτυακού Τόπου.

3.2 Βιομηχανική Ιδιοκτησία

3.1 Το εμπορικά σήματα, λογότυπα, σχέδια κλπ. που περιέχονται ή εμφανίζονται στο Δικτυακό Τόπο αποτελούν προστατευόμενα διακριτικά γνωρίσματα και κατατεθειμένα εμπορικά σήματα του Οδοντιάτρου ή τρίτων συνεργαζόμενων με αυτή φορέων που είναι δικαιούχοι και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στο Δικτυακό Τόπο δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως παραχώρηση άδειας χρήσης των εν λόγω εμπορικών σημάτων από οποιονδήποτε, χωρίς την έγγραφη άδεια του δικαιούχου.

3.3 Ευθύνη

Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας που αναφέρονται στις παραγράφους 3.1 και 3.2 του παρόντος άρθρου με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος.

4.    Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών πραγματοποιείται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και Πολιτική Cookies   του Δικτυακού Τόπου.

5.    Εξωτερικές συνδέσεις

5.1 Ο Δικτυακός Τόπος περιλαμβάνει συνδέσμους (links) ή υπερσυνδέσμους (hyperlinks) οι οποίοι παρέχουν πρόσβαση σε ιστοτόπους που δεν ελέγχονται από εμάς αλλά από τρίτους φορείς. Το περιεχόμενο που ευρίσκεται υπό τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των υπερσυνδέσμων που περιλαμβάνονται στο Δικτυακό Τόπο υπάγεται στους όρους χρήσης του οικείου κάθε φορά ιστοτόπου και ο επισκέπτης πρέπει πριν την χρήση του να τους συμβουλεύεται.

5.2 Προβαίνοντας σε χρήση του Δικτυακού Τόπου κατανοείτε και αποδέχεστε ότι σε καμία περίπτωση δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενο των συνδέσμων που περιλαμβάνει, τις υπηρεσίες/προϊόντα που οι συνδεόμενοι ιστότοποι προσφέρουν ή τις διαφημίσεις που περιέχουν. Ο Οδοντίατρος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστείτε, εάν επισκεφθείτε αυτούς τους ιστοτόπους μέσω των υπερσυνδέσμων που παρέχει. Ακολουθείτε τους υπερσυνδέσμους με δική σας ευθύνη και κίνδυνο.

5.3 Δεν εγγυόμαστε ότι οι σύνδεσμοι αυτοί θα λειτουργούν κανονικά χωρίς διακοπές. Διατηρούμε το δικαίωμα να απομακρύνουμε ή και να προσθέσουμε συνδέσμους χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

6.    Απουσία εγγύησης

Δεν παρέχεται καμία ρητή εγγύηση, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα του Δικτυακού Τόπου θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα επιδιορθώνονται. Επίσης μολονότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι ο Δικτυακός Τόπος δεν περιέχει επιζήμια συστατικά.

7.    Περιορισμός Ευθύνης

7.1 Επισκέπτεστε τον Δικτυακό Τόπο με αποκλειστικά δική σας πρωτοβουλία και ευθύνη. Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες ο Οδοντίατρος δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών και περιεχομένων του Δικτυακού Τόπου, στην χρήση των οποίων προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.

7.2 Πληροφορίες Ιστοτόπου

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο Δικτυακό Τόπο προορίζονται αποκλειστικά για γενική πληροφόρηση. Εάν έχετε υποστεί κάποιο οδοντικό τραυματισμό οφείλετε να συμβουλευτείτε ειδικό επαγγελματία υγείας, ο οποίος θα σας παρέχει ολοκληρωμένη διάγνωση και μεθόδους θεραπείας οι οποίες ενδείκνυνται για τη δική σας εξατομικευμένη περίπτωση. Οι πληροφορίες η συμβουλές που εμπεριέχει ο Δικτυακός Τόπος δεν αποτελούν προσωπική διάγνωση αλλά έχουν γενικό και αφηρημένο χαρακτήρα. Παρέχονται με σκοπό την ενημέρωση τόσο επαγγελματιών υγείας όσο και οποιουδήποτε ενδιαφερομένου ιδιώτη όσον αφορά την αντιμετώπιση οδοντικών τραυματισμών. Ο Οδοντίατρος δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής βλάβη της υγείας υποστεί o χρήστης των περιεχομένων του Δικτυακού Τόπου ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτόν. Ο χρήστης ακολουθεί τις εκάστοτε οδηγίες ή συμβουλές που παρέχονται με δική του πρωτοβουλία.

7.3 Ο Οδοντίατρος δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των δεδομένων. Επισημαίνεται ότι έχουμε το δικαίωμα να τροποποιούμε το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

8.    Αποζημίωση

Οι χρήστες του Δικτυακού Τόπου αποδέχονται ότι ευθύνονται έναντι του Οδοντιάτρου και των συνεργατών του για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία από την παράνομη ή επιβλαβή χρήση του Δικτυακού Τόπου, καθώς και από την χρήση υπηρεσιών που αυτός παρέχει με παράνομο ή αθέμιτο τρόπο ή με τρόπο αντίθετο στους παρόντες Όρους Χρήσης.

9.    Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

9.1 Οι παρόντες Όροι Χρήσης του Δικτυακού Τόπου και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες που έχει υπογράψει η Ελλάδα.

9.2 Αρμόδια δικαστήρια για πάσης φύσεως διαφορά από την χρήση του Δικτυακού Τόπου είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

10. Λοιποί Όροι

10.1 Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Οδοντιάτρου και του επισκέπτη ή χρήστη των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου. Καμία τροποποίηση των Όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν.

10.2 Οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών Όρων.

10.3 Ο Οδοντίατρος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε το περιεχόμενο των παρόντων Όρων Χρήσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών, ενημερώνοντάς τους με ανάρτηση των νέων Όρων Χρήσης στο οικείο σημείο του. Σας συνιστούμε να επισκέπτεστε συχνά την ενότητα αυτή και να πληροφορείστε για κάθε αλλαγή των παρόντων Όρων.

11. Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία αναφορικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου nfo@dentaltrauma.gr