Πολιτική Cookies
Πολιτική Cookies

Τελευταία ενημέρωση 21/03/2021

Ο Δικτυακός Τόπος dentaltrauma.gr (στο εξής ο «Δικτυακός Τόπος»)  χρησιμοποιεί Cookies. Με την Πολιτική αυτή θέλουμε να παρέχουμε στους χρήστες (στο εξής «Εσάς») πληροφορίες σχετικά με τα Cookies και τους σκοπούς χρήσης τους.

1.    Τι είναι τα Cookies;

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον τερματικό σας εξοπλισμό (π.χ. υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή άλλες συσκευές) όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Ο όρος “Cookies” συμπεριλαμβάνει και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση η συλλογή πληροφοριών στον/από των τερματικό εξοπλισμό σας όπως τα pixels.

2.    Ποιες κατηγορίες Cookies υπάρχουν;

Γενικά, υπάρχουν τρία κριτήρια κατηγοριοποίησης των Cookies: η πηγή προέλευσής τους, με άλλα λόγια το ποιος τα τοποθετεί, η διάρκεια ζωής τους και, τέλος, ο σκοπός χρήσης τους.

Με κριτήριο την προέλευσή τους, τα Cookies διακρίνονται σε “First-party Cookies” («Cookies πρώτου μέρους») and “Third-party cookies” («Cookies Τρίτων μερών»). Τα “First-party Cookies” τοποθετούνται από το διαχειριστή του ιστοτόπου που επισκέπτεστε ενώ τα “Third-party Cookies” τοποθετούνται από έναν ιστότοπο τρίτου μέρους ξεχωριστό από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε («Τρίτο πάροχο») ο οποίος συνεργάζεται με τον ιστότοπο τον οποίο επισκέπτεστε για να παρέχει τις υπηρεσίες του σε αυτόν.

Με κριτήριο τη διάρκεια αποθήκευσής τους, διακρίνονται σε «Cookies συνεδρίας» (“Session Cookies”) και «μόνιμα Cookies» (“Persistent Cookies”). Τα «Cookies συνεδρίας» διαγράφονται κατά το τέλος της συνεδρίας του προγράμματος περιήγησης σας, δηλαδή όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης, ενώ τα «μόνιμα Cookies» αποθηκεύονται στον τερματικό σας εξοπλισμό και αφού κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης και διαγράφονται όταν συμπληρωθεί ο χρόνος ζωής τους.

Με κριτήριο τo σκοπό χρήσης τους διακρίνονται σε «Απολύτως Απαραίτητα Cookies», «Cookies Προτιμήσεων», «Cookies Επιδόσεων» (γνωστά και ως «Στατιστικά») και «Cookies Εμπορικής προώθησης» (γνωστά και ως «Διαφήμισης» ή «Μάρκετινγκ»). Η λειτουργία της κάθε κατηγορίας αναλύεται αμέσως παρακάτω.

3.    Γιατί είναι χρήσιμα τα Cookies; Τι είδους cookies χρησιμοποιούμε και για ποιο σκοπό;

Γενικά, η χρήση των Cookies έχει ως κύριο σκοπό να σας παρέχει την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης από άποψη ευκολίας και αποτελεσματικότητας.

Τα «Απολύτως απαραίτητα Cookies» απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του ιστοτόπου. Σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες του με ασφάλεια. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα Cookies. Γι’ αυτόν το λόγο είναι μονίμως ενεργοποιημένα και σύμφωνα με τη νομοθεσία δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους.

Τα «Cookies προτιμήσεων» «θυμούνται» προτιμήσεις και επιλογές σας όπως  (π.χ. γλώσσα, περιοχή) ώστε να σας παρέχει ο ιστότοπος βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες κατά την περιήγηση σας.

Τα «Cookies Επιδόσεων» βοηθούν έναν ιστότοπο να ελέγξει την επισκεψιμότητά του και το πως αλληλεπιδράτε με τις σελίδες του ιστοτόπου μας, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτεστε συχνότερα και ποιες σπανιότερα. Συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

Τα «Cookies Εμπορικής προώθησης» επιτρέπουν την προβολή διαφημίσεων στους επισκέπτες. Αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά σας εντός και εκτός του ιστοτόπου και οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση διαφημίσεων σχετικών με τα ενδιαφέροντά σας και πιο ελκυστικών για εσάς. Επίσης, βοηθούν τους διαφημιστές να μετρήσουν την αποτελεσματικότητα της διαφημιστικής εκστρατείας τους.

Από τους διαφορετικούς τύπους Cookies, ο Δικτυακός Τόπος μας χρησιμοποιεί τα εξής:

Απολύτως απαραίτητα Cookies

Όνομα Σκοπός Διάρκεια Πάροχος Τύπος
wordpres_test_cookie για να ελέγξει εάν τα cookie είναι ενεργοποιημένα στο πρόγραμμα περιήγησης για να παρέχουν την κατάλληλη εμπειρία χρήστη στους χρήστες. Session (συνεδρία) WordPress Cookie

 

Cookies προτιμήσεων

Όνομα Σκοπός Διάρκεια Πάροχος Τύπος
wordpress_{hash} Το WordPress χρησιμοποιεί το cookie wordpress_ {hash} για να αποθηκεύει λεπτομέρειες ελέγχου ταυτότητας. Η χρήση του περιορίζεται στην περιοχή της οθόνης διαχείρισης, / wp-admin / Session (συνεδρία) WordPress Cookie

 

Cookies Επιδόσεων

Όνομα Σκοπός Διάρκεια Πάροχος Τύπος
_ga

 

 

_gid

 

_gat

 

 

 

 

 

AMP_TOKEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_gac_<property-id>

 

 

 

Χρησιμοποιείται για τη διάκριση των χρηστών.

Χρησιμοποιείται για τη διάκριση των χρηστών.


Χρησιμοποιείται για να ρυθμίσει το ρυθμό αιτήματος. Εάν το Google Analytics αναπτύσσεται μέσω του Διαχειριστή ετικετών Google, αυτό το cookie θα ονομάζεται _dc_gtm_ <property-id>.

Περιέχει ένα διακριτικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάκτηση ενός αναγνωριστικού πελάτη από την υπηρεσία αναγνωριστικού πελάτη AMP. Άλλες πιθανές τιμές υποδηλώνουν εξαίρεση ή σφάλμα κατά την ανάκτηση αναγνωριστικού πελάτη από την υπηρεσία αναγνωριστικού πελάτη AMP.

Περιέχει πληροφορίες σχετικές με την καμπάνια για τον χρήστη. Εάν έχετε συνδέσει τους λογαριασμούς σας στο Google Analytics και στο Google Ads, οι ετικέτες μετατροπής ιστότοπου του Google Ads θα διαβάσουν αυτό το cookie, εκτός εάν εξαιρεθείτε.

2 χρόνια

 

 

24 ώρες

 

1 λεπτό

 

 

 

 

 

 

30 δευτερόλεπτα έως 1 έτος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 ημέρες

Google

 

 

Google

Google

 

 

 

 

 

 

 

Google

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google

Cookie

 

 

Cookie

 

Cookie

 

 

 

 

 

 

Cookie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cookie

 

 

4.    Cookies και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η χρήση των Cookies μπορεί να συνεπάγεται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως π.χ. επεξεργασία της διεύθυνσης διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address), αναγνωριστικά Cookies (cookie identifiers) και άλλα επιγραμμικά αναγνωριστικά στοιχεία (online identifiers) ή δεδομένων σχετικών με τη συμπεριφορά σας στο διαδίκτυο. Για το λόγο αυτό σας προτείνουμε να συμβουλευτείτε αφενός την Πολιτική Απορρήτου της ιστοσελίδας  https://dentaltrauma.gr/privacy-policy/ και αφετέρου των συνεργατών που μας παρέχουν τις υπηρεσίες τους για να ενημερωθείτε σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

5.    Διαβίβαση δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)

Κάποια Cookies τοποθετούνται από συνεργάτες μας («Τρίτους παρόχους») οι οποίοι μας παρέχουν τις υπηρεσίες τους (π.χ. Google Analytics). Για λόγους αποτελεσματικότητας, ορισμένοι διακομιστές των συνεργατών μας ενδέχεται να βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Συνεπώς, πληροφορίες που συλλέγονται με τη χρήση Cookies ενδέχεται να μεταφερθούν εκτός ΕΟΧ. Σας διαβεβαιώνουμε ότι οι πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται με επαρκείς εγγυήσεις και με απόλυτη ασφάλεια.

6.    Πως δηλώνω τις προτιμήσεις μου σχετικά με τη χρήση Cookies; Μπορώ να αλλάξω τις προτιμήσεις μου;

Με το που εισέρχεστε στην ιστοσελίδα μας, σας εμφανίζεται σχετικό παράθυρο στο οποίο μπορείτε να δηλώσετε ποια Cookies επιθυμείτε (με εξαίρεση τα «Απολύτως απαραίτητα Cookies» τα οποία είναι μονίμως ενεργά) παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο συγκατάθεση για τη χρήση τους. Παρέχετε τη συγκατάθεσή σας αφού έχετε ενημερωθεί πλήρως για τα Cookies που χρησιμοποιούμε και τους σκοπούς χρήσης τους, την προέλευσή τους κλπ. μέσω των πληροφοριών που παρέχονται στο αναδυόμενο παράθυρο καθώς επίσης και με σχετική παραπομπή στην παρούσα Πολιτική Cookies και την Πολιτική Απορρήτου.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή αλλάζοντας τις προτιμήσεις σας μέσω της δήλωσης προτιμήσεων για τα Cookies διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας. Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε εναλλακτικά να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα Cookies ή να διαγράψετε όλα τα Cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας (“Browser Settings”).

7.    Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη χρήση Cookies, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση info@dentaltrauma.gr