Σχετικά

Το dentaltrauma.gr είναι μία πλατφόρμα που δημιουργήθηκε για τους Έλληνες πολίτες και οδοντιάτρους και τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης σε μία προσπάθεια να διαδοθούν οι γνώσεις για την αντιμετώπιση οδοντικών τραυματισμών σε παιδιά και ενήλικες στην Ελλάδα με σκοπό να βελτιωθεί το επίπεδο φροντίδας των ασθενών μετά από οδοντικό τραυματισμό. Είναι ένα εργαλείο για ασθενείς αλλά και επαγγελματίες για να κατανοήσουν τους διαφορετικούς τύπους οδοντικού τραύματος και το πιθανό διεπιστημονικό  σχέδιο θεραπείας που σχετίζεται με τέτοιου είδους τραυματισμούς. Στόχος της ιστοσελίδας είναι να δώσει ελεύθερη πρόσβαση στις πιο πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση πρώτων βοηθειών οδοντικών τραυματισμών. Η εγγραφή στη σελίδα για τους οδοντιάτρους παρέχει στα μέλη εικονογραφήσεις για όλους τους  τύπους οδοντικού τραύματος αλλά και λεπτομερή επεξήγηση του σχεδίου θεραπείας, πρόγνωσης του δοντιού και μετατραυματικές επιπλοκές.

Μπορούν να εμφανιστούν ταυτόχρονα διαφορετικά είδη καταγμάτων μαζί με μετακινήσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε 54 διαφορετικά σενάριο οδοντικού τραύματος στα μόνιμα δόντια με διαφορετικές απαιτήσεις το καθένα, σχέδιο θεραπείας και μακροχρόνιας πρόγνωσης σχετικά με την επούλωση του πολφού και των ιστών που περιβάλλουν το δόντι.

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η αντιμετώπιση των οδοντικών τραυματισμών διαφέρει μεταξύ των μόνιμων και παιδικών(προσωρινών) δοντιών, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 108 διαφορετικά περιστατικά οδοντικού τραύματος. Αυτό υποδηλώνει ότι οι οδοντικοί τραυματισμοί είναι πολύ περίπλοκοι και η λήψη αποφάσεων μπορεί να είναι δύσκολη αλλά ταυτόχρονα κρίσιμη για τη μακροπρόθεσμη έκβαση και διάσωση των δοντιών. Ως εκ τούτου ο στόχος αυτού του ιστότοπου είναι να προωθήσει την εφαρμογή μεθόδων θεραπείας με βάση στοιχεία που πιθανότατα θα οδηγήσουν στην πιο ευνοϊκή επούλωση του πολφού και των ιστών του δοντιού μετά από έναν οδοντικό τραυματισμό.

Η σελίδα για τους οδοντιάτρους είναι αποκλειστικά και μόνο στα ελληνικά. Διεθνείς οδοντίατροι μπορούν να μάθουν περισσότερα σχετικά με το οδοντικό τραύμα στην αγγλική γλώσσα με την εγγραφή τους στο dentaltrauma.org.

Η διεθνής ένωση οδοντικού τραύματος  (IADT) έχει αναπτύξει μέσω του συμβουλίου διευθυντών μία σειρά κατευθυντήριων γραμμών για τη θεραπεία όλων των τύπων οδοντικού τραύματος σε μόνιμα και νεογιλά (προσωρινά) δόντια. Εάν είστε μέλος της IADT μπορείτε να κατεβάσετε τις κατευθυντήριες γραμμές από το 2012 χρησιμοποιώντας τον παρακατω σύνδεσμο www.iadt-dentaltrauma.org. Οι τελευταία έκδοση αυτών των οδηγιών δημοσιεύθηκε στο Dental Traumatology 2012. 28: 2-12, 88-96,174-182.